84. Kartlägga och analysera målkonflikter och synergier – pilottest i sex kommuner

84. Kartlägga och analysera målkonflikter och synergier – pilottest i sex kommuner

Sveriges kommuner har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. I arbetet med att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle finns både målkonflikter och möjliga synergier som behöver identifieras, analyseras och hanteras. Hur ska man prioritera och hur bör arbetet kring Agenda 2030 organiseras? SDG Synergies är en metod för att systematiskt kartlägga och analysera synergier och målkonflikter. Metoden har under 2021 för första gången testats på kommunnivå i Sverige. Vad har metodiken skapat för värde och vilka insikter har piloten gett?

Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030, Henrik Carlsen, forskningsledare Stockholm Environment Institute, Sara Gottenhuber, doktorand vid Linköpings universitet, Jessica Karlsson, utvecklingschef Alvesta kommun, Per Larsson, kommunutvecklare Falköpings kommun, Josefin Smeds, miljöstrateg Flens kommun och Hanna Ryman, processledare programmet för hållbar utveckling Örebro kommun

0