Klimatkliv och andra steg mot klimatmålen

12 nov 2019
16:45 - 17:15
Smartare Samhälle

Klimatkliv och andra steg mot klimatmålen

Vi behöver snabba på för att minska utsläppen av växthusgaser. För att nå klimatmålen och minska våra utsläpp behöver vi gå mot ett samhälle med smarta, innovativa lösningar som dessutom stärker Sveriges konkurrenskraft. Pengar finns att söka från Klimatklivet.

Carl Mikael Strauss, Enhetschef Klimatklivsenheten och Daniel Engström Stenson, handläggare Klimatstyrmedelsenheten Naturvårdsverket

0