108. Kommundirektörsrollen i förändring – eller inte?

04 maj 2022
08:30 - 09:30
G4

108. Kommundirektörsrollen i förändring – eller inte?

Förhållandet mellan politik och administration i kommuner har varit under diskussion i många decennier. På vilka sätt har rollen som kommundirektör förändrats under de senaste 25 åren? Undersökningarna av svenska kommundirektörer påbörjades 1995. Förändringar i rollens innehåll och utförande kan sammanfattas som att allt mer fokus läggs på att hantera linjeförhållanden, ekonomiska frågor, organisatoriska processer samt samhällets utveckling – och gärna tillsammans med kommunstyrelsens ordförande. I stort är mycket sig likt – men inte allt.

Anna Cregård, docent Högskolan i Borås och Rolf Solli, professor emeritus Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan i Göteborg.

0