110. Kommuner, regioner och Sverige efter kriserna

110. Kommuner, regioner och Sverige efter kriserna

Vi befinner oss i en tid av stora förändringar: pandemi, krig i vår närhet, klimatkris, inflation och en sämre konjunktur. Vad leder dessa förändringar fram till? Hur kommer de att påverka förutsättningarna för regioner och kommuner? Och hur tar man var på möjligheterna som uppstår? Finns det lärdomar att dra som kan användas för att möta den långsammare utmaning som välfärden befinner sig i som riskerar att normaliseras och inte göras något åt i tid?

Per Schlingmann, medförfattare till den uppmärksammade boken Momentum, Mats Sedlacek, försäljningsdirektör Microsoft och Louise Callenberg, grundare av Singula och #bättredelat samt tidigare ansvarig för digital förnyelse och samverkan på SKR.