Kommunikationsverktyget Helen

21 nov 2023
13:00 - 13:30
Vård & Hälsa

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB