KOMMUNKOMPASSEN 3.0

11 nov 2020
10:50 - 11:05

KOMMUNKOMPASSEN 3.0

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar, nya krav på service, ekonomiska utmaningar och kompetensbrist är några av de faktorer som måste hanteras. Kommunerna behöver arbeta med att utveckla styrning, ledarskap och samverkan i organisationen så att förutsättningar finns för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Du kommer att få en kort genomgång för hur den reviderade Kommunkompassen 3.0 fångar upp viktiga aspekter av kommunernas arbete med att möta dessa utmaningar. Du får också tips på hur en kommunkompassutvärdering kan stödja och inspirera till strategiskt viktigt utvecklingsarbete.

Passet leds av Linda Nordberg och Gunnar Gidenstam, SKR.

0