76. Kommunsammanslagning eller kommunsamverkan? Del 2 – framgångar och utmaningar.

76. Kommunsammanslagning eller kommunsamverkan? Del 2 – framgångar och utmaningar.

En kommunsammanslagning eller en kommunsamverkan är ett strategiskt val som kommunerna gör för att bättre kunna anta framtidsutmaningarna. Men vilken väg ska man gå? Det är ingen enkel sak att slå ihop två eller fler kommuner med ofta olika kulturer till en väl fungerande organisation. Är det då lättare att ha ett utvecklat samarbete eller innebär det liknande utmaningar? Ta del av tre kommuners berättelse om deras utmaningar och olika val för att lösa kommunens uppdrag i framtiden.

Norman Udland, rådmann Lyngdal kommune, Åsa Bellander, kommundirektör Sundsvalls kommun och Patrik Nygrén, stadsdirektör Pargas kommun.

0