62. Kommunsammanslagning eller kommunsamverkan? Del 1 – välj väg

62. Kommunsammanslagning eller kommunsamverkan? Del 1 – välj väg

Kommunerna står inför stora utmaningar. Det handlar bl a om urbanisering, demografi och i slutändan ekonomi. Hur säkerställer man en kapacitet som gör att man klarar av det kommunala uppdraget? I Finland har man sedan 2007 minskat antalet kommuner med en fjärdedel. I Norge pågår just nu en liknande kommunreform. Allt med målet att skapa större och starkare kommuner. I Sverige har man ännu inte valt väg. Kommunutredningen ska ge svar i den frågan. Möt företrädare för tre nordiska länder.

Niklas Karlsson, ordf. Kommunutredningen, Morten Øgård, prof. Universitetet i Agder och Siv Sandberg, kommunforskare Åbo Akademi.
Moderator: Erik Blix, journalist

0