22. Stärk vården med rätt kompetens

22. Stärk vården med rätt kompetens

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och fast personal med rätt kompetens är en förutsättning för att kunna garantera patientsäkerhet, trygghet, effektivitet och kvalitet i vården. Kompetensförsörjningen har länge varit en av vårdens stora utmaningar med stora svårigheter att både attrahera, rekrytera och behålla personal. Via regeringens uppdrag till Socialstyrelsen ska nu Nationella vårdkompetensrådet arbeta fram ett förslag för att förbättra kompetensförsörjningen. Hur ser behoven ut nu och framåt? Vilka insatser behövs för befintlig såväl som för ny vårdpersonal?

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Ann-Marie Wennberg, ordförande Nationella vårdkompetensrådet, Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen och Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.
Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Vård och Hälsa.