94. Kompetensforum – nationellt initiativ för lärande kring digitalisering

94. Kompetensforum – nationellt initiativ för lärande kring digitalisering

Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att än mer kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Över 100 kommuner och regioner deltar därför i Kompetensforum för digital mognad där medarbetare, chefer och förtroendevalda i offentlig sektor får kompetensutveckling och delar erfarenheter om utveckling med stöd av digitalisering. Under 2023 beräknar vi att kompetensutveckla över 10 000 chefer, ledare och medarbetare. Lyssna till vilken nytta kommuner har av Kompetensforum i sin digitaliseringsresa.

Maria Klint, verksamhetsutvecklare digitalisering och IT Mölndal stad, Emelie Holmlund, sektionschef strategi och styrning Sundsvalls kommun, Frida Fagerkrantz, planeringsledare förändringsledning Göteborgs stad, Anna Elvheim, kvalitetschef Lysekils kommun och Johan Christensson, IT-arkitekt SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil)..
Moderatorer: Julia Larsson, teamledare digitalisering och innovation Adda och Fredrik Carlsson, digitaliseringsstrateg SKR.