94. Kompetensforum – ett nationellt initiativ för att bygga gemensamt lärande kring digitalisering

94. Kompetensforum – ett nationellt initiativ för att bygga gemensamt lärande kring digitalisering

Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att än mer kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Över 100 kommuner och regioner deltar därför i Kompetensforum för digital mognad där medarbetare, chefer och förtroendevalda i offentlig sektor får kompetensutveckling och delar erfarenheter om utveckling med stöd av digitalisering. Under 2023 beräknar vi att kompetensutveckla över 10 000 chefer, ledare och medarbetare. Lyssna till vilken nytta Lysekils kommun, Mölndals stad, Sundsvalls kommun och Göteborgs stad har av Kompetensforum i sin digitaliseringsresa.

Karolina Samuelsson, kommundirektör Lysekils kommun, Maria Klint, verksamhetsutvecklare digitalisering och IT Mölndals stad, Emelie Holmlund, sektionschef strategi och styrning Sundsvalls kommun och Frida Fagerkrantz, planeringsledare förändringsledning Göteborgs stad.
Moderatorer: Julia Larsson, teamledare digitalisering och innovation Adda Kompetens och Fredrik Carlsson, digitaliseringsstrateg SKR.