Kompetensutveckling och verksamhetsstöd

22 nov 2023
13:00 - 13:30
Öppet Forum

Kompetensutveckling och verksamhetsstöd

Nyckeln till en trygg och rättssäker vård och omsorg är systematiskt kvalitetsarbete! Med Kompetensguiden får hela verksamheten stöd genom att ge svar på komplexa frågor och utbilda era medarbetare.

Christer Hjert, en av landets mest erfarna jurister inom offentliga rätten.
Moderator: Fanny Appelgren, business manager för Kompetensguiden
Seminariearrangör: Visma Draftit

Läs mer om utställaren>>