70.Komplexa samhällsfrågor kräver mångas engagemang

70.Komplexa samhällsfrågor kräver mångas engagemang

Politiker ställs allt oftare inför komplexa frågor där medborgarna visar en sviktande tillit till det demokratiska systemet. Den allt mer komplexa samhällsstrukturen kan ingen lösa själv utan hela samhället måste engageras för att hitta hållbara lösningar för den lokala utvecklingen. Det innebär både möjlighet till påverkan men också ansvarstagande för sin lokala miljö. Ta del av SKLs modell för medborgardialog i komplexa frågor som används i ett antal kommuner. Linköpings kommun beskriver även sitt arbete i stadsdelen Berga.

Anna Bjärkmar, utvecklingsstrateg, Helena Balthammar, borgmästare och Mikael Sanfridsson (S), kommunalråd, Linköpings kommun, Martin Sande och Bernard Le Roux, Dialogues, Uba Aden, verksamhetsledare ABF Östergötland samt Lena Langlet, SKL, och boende i stadsdelen Berga.

0