34. Konkurrenskraft i urbaniseringens tid – så når din region framgång!

12 Nov 2019
15:00 - 16:00

34. Konkurrenskraft i urbaniseringens tid – så når din region framgång!

Städer och regioner har ökat i betydelse de senaste decennierna. Det är städer som kan erbjuda den mångfald av kunskapsintensiv arbetskraft, internationella kontaktytor, transportnät och stödtjänster som moderna företag och verksamheter efterfrågar. Därför behöver frågor om konkurrens- och attraktionskraft lyftas ur ett regionalt perspektiv. Skillnaderna mellan regioner inom ett land kan vara stora med avseende på utbildningsnivåer, näringslivsstruktur och tillväxt. Men betyder urbanisering att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för tillväxt?

Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH.
Moderator: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum.

0