34. Konkurrenskraft i urbaniseringens tid – så når din region framgång!

34. Konkurrenskraft i urbaniseringens tid – så når din region framgång!

Städer och regioner har ökat i betydelse de senaste decennierna. Därför behöver frågor om konkurrens och attraktionskraft lyftas ur ett regionalt perspektiv. Skillnaderna mellan regioner inom ett land kan vara stora med avseende på utbildningsnivåer, näringslivsstruktur och tillväxt. Men betyder urbanisering att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för tillväxt?

Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH samt, Katrien Vanhaverbeke, chef för lokal och regional utveckling SK och Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.
Moderator: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum.

0