41. Konsten att spara 85 miljoner

41. Konsten att spara 85 miljoner

Svensk vård är mindre personcentrerad än i andra länder. Tillgängligheten brister och patientens synpunkter och erfarenheter tas inte till vara. I Norrbotten har regionen och kommunerna i samarbetsprojektet Min plan stärkt patienternas delaktighet genom innovativa lösningar och nya arbetsmetoder. Resultatet blev färre utskrivningsklara patienter på sjukhusen, bättre patientflöde och minskat behov av vårdplatser. Totalt en minskning på 12 000 vårddygn och en besparing på 85 miljoner på ett år.

Hanna Sjöberg, projektdirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Sofi Nordmark, leg. sjuksköterska och projektledare Region Norrbotten samt Karin Sundström, biståndshandläggare Norrbottens Kommuner.
Moderator: Emma Spak, sektionschef för Sektionen för Hälsa och Sjukvård SKL

0