43. Konstnärlig frihet möter kommunal och regional kulturpolitik

21 nov 2023
16:30 - 17:30

43. Konstnärlig frihet möter kommunal och regional kulturpolitik

Kulturlivet är avgörande för en vital samhällsdebatt och är därmed ett fundament för ett långsiktigt hållbart, demokratiskt samhälle. En förutsättning för att säkerställa att den konstnärliga integriteten respekteras är tydliggjorda uppdrag och ett gott samarbete mellan politiker och tjänstepersoner. Dessa frågor är ofta uppe till debatt både hos kommuner och regioner liksom i media. Ett samtal med förtroendevalda och sakkunniga om konstnärlig frihet och armlängds avstånd i kommunal och regional kulturpolitik.

Förtroendevalda från kommun och region samt Louise Andersson, SKR.