Vilka samverkansformer krävs för ett lyckat innovationsarbete?

21 nov 2023
12:50 - 13:05
TV-studio

Vilka samverkansformer krävs för ett lyckat innovationsarbete?