Kontroll och tillitsbaserad styrning

13 nov 2019
10:00 - 10:30
Tema Ledarskap & Utveckling

Kontroll och tillitsbaserad styrning

Behövs uppföljning och kontroll eller är det ett onödigt ont som förstör tillit? Eller är det så att strukturer används fel och att vi ändå kan nå kvalitet och tillit genom mätning? Eva och Knut berättar hur verksamheter kan arbeta med tillitsbaserad styrning, utan att ge avkall på behov av process.

Eva Håkansson, fd GD för Ekobrottsmyndigheten, kommundirektör och näringslivschef och Knut Fahlén, författare och managementkonsult på Ekan Management.
Moderator: Anneli Egestam, Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

0