10. Korruptionsbekämpning och en god förvaltning för en hållbar välfärd

10. Korruptionsbekämpning och en god förvaltning för en hållbar välfärd

Samhället står inför flera utmaningar som innebär snabba och omfattande omställningar av den offentliga sektorn. Stora och tunga investeringar behöver göras samtidigt som kompetensförsörjningsutmaningen medför att behovet av nya arbetssätt och kreativa lösningar ökar. Det starka förändringstrycket medför i sig risker för kommuner och regioner som robusta och pålitliga organisationer. Vilka risker bör vi vara uppmärksamma på och hur förebygger vi bäst för att bevara kommuners och regioners integritet och omutbarhet?

Johan Mörck, utredare Statskontoret, Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun, Anna Nitzelius, sakkunnig Akavia, Martin Bresman, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption samt Ann Sofi Agnevik och Cecilia Berglin, SKR.