Kulturskola med valfrihet utan köer

13 nov 2019
14:30 - 15:00
Tema Skola & Utbildning

Kulturskola med valfrihet utan köer

I Nacka finns ingen kö till kulturskolan och alla kan få spela det instrument de vill. Tack vare kundvalet har kommunens barn och unga har möjlighet att gå fyra kulturkurser samtidigt per termin. Två får vara enskilt musikämne, två dropp in-kurser. Kulturnämnden auktoriserar anordnarna. De unga väljer vilka aktiviteter de vill ha bland 1200 kurser och styr därmed utbudet. Genom systematiska uppföljningar kontrolleras kvaliteten.

Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör Nacka kommun

0