Kunskap om läkemedel skapar trygghet

03 maj 2022
10:45 - 11:15
Vård & Hälsa

Kunskap om läkemedel skapar trygghet

Läkemedelsbehandling är en av de vanligaste åtgärderna vid sjukdom. Via Fass kan patienter, närstående och personal enkelt ta del av den läkemedelsinformation som behövs för patientsäker behandling.

Gunilla Englund, Affärsutvecklingsansvarig Fass, Apotekare, PhD
Seminariearrangör: Lif, Läkemedelsindustriföreningen

0