139. Kunskapsbaserad vårdarkitektur – den läkande arkitekturen

139. Kunskapsbaserad vårdarkitektur – den läkande arkitekturen

Vår upplevelse av vårdens kvalitet är i hög grad avhängig av hur attraktiv vi upplever att vårdmiljön är. Det finns en ny medvetenhet och kunskap om att stödjande vårdmiljö är en viktig del av hälso- och sjukvården. I takt med ökade investeringar i vårdbyggnader ökar behovet av kunskap om vårdens arkitektur som stöd till vårdens uppdrag. God arkitektur och stödjande vårdmiljö kan bidra till vinster för hälso- och sjukvården genom t.ex. förkortade vårdtider, minskad smittspridning och ökat välbefinnande hos patienter, närstående och personal. Vad stödjer och vad hindrar möjligheterna att skapa god vårdarkitektur idag?

Göran Lindahl, docent Chalmers tekniska högskola, Helle Wijk, professor Göteborgs universitet, och Petter Bengtsson, CEO Zynka BIM AB.
Moderator: Helén Örtegren, fastighetsstrateg Sveriges Kommuner och Landsting.

0