139. Kunskapsbaserad vårdarkitektur – den läkande arkitekturen

139. Kunskapsbaserad vårdarkitektur – den läkande arkitekturen

Det finns en ny medvetenhet och kunskap om att stödjande vårdmiljö är en viktig del av hälso- och sjukvården. I takt med ökade investeringar i vårdbyggnader ökar behovet av kunskap om vårdens arkitektur som stöd till vårdens uppdrag. God arkitektur och stödjande vårdmiljö kan bidra till vinster genom t ex förkortade vårdtider, minskad smittspridning och ökat välbefinnande hos patienter, närstående och personal. Vad stödjer och vad hindrar möjligheterna att skapa god vårdarkitektur idag?

Göran Lindahl, docent Chalmers, Helle Wijk, professor GU och Petter Bengtsson, CEO Zynka BIM AB.
Moderator: Helén Örtegren, SKL.

0