Kunskapsstyrning räddar liv

02 maj 2022
13:00 - 13:30
Vård & Hälsa

Kunskapsstyrning räddar liv

Att jobba med cancerläkemedel innebär stora risker för patienten om misstag sker. Cancerläkemedel ges ofta i flera kombinationer för bästa effekt och dessa läkemedel är högriskläkemedel där gränsen mellan oacceptabla biverkningar och bästa effekt är snäv. Genom en nationell källa för information kring varje läkemedelsregim skapas förutsättning för rätt dos, kombination och användning för att maximera effekten och minska risker för patienten. Hör hur regionala cancercentrum arbetar för jämlik cancervård genom kunskapsstyrning.

AnnSofie Fyhr, verksamhetsutvecklare, Regionalt cancercentrum Syd Region Skåne

0