148. Diplomkurs: Att leda i staten – del 1

148. Diplomkurs: Att leda i staten – del 1

En ledarskapskurs för chefer i staten som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap i denna sektor. Kursen ger möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en insikt i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, och hur du kan lyckas bättre som statlig chef. Vad är unikt för ett ledarskap i staten jämfört med andra sektorer? En diplomkurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. I regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning Södertörns högskola.

0