14. Kurs: Lär dig praktiska verktyg för framgångsrikt kvalitetsarbete! – del 2

14. Kurs: Lär dig praktiska verktyg för framgångsrikt kvalitetsarbete! – del 2

Ledarskap för hållbar framgång – varför och hur från högsta ledning till lokal verksamhet. Öva på verktyg och ta del av goda exempel från Skövde kommun. Hur går det till att leda och hur får man kvalitetsarbetet att genomsyra hela verksamheten, från styrmodell till arbetet, med stöd av SIQ Managementmodell? En workshop i två delar med korta teoripass, övningar med flera praktiska verktyg och goda exempel.

Kursledare: Anne-Charlotte Holmgren, Akademi och Rådgivning SIQ, Sofia Brunér, kvalitetschef och Elisabeth Sandh Lindgren, verksamhetsutvecklare, Skövde kommun.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

0