41. Kvalitetsresan – utbildning för alla

41. Kvalitetsresan – utbildning för alla

Ett genomgripande kvalitetsarbete leder till bättre resultat och skapar förutsättningar för hållbar framgång. I seminariet får du ta del av hur mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola arbetar för att alla ska få en likvärdig utbildning och fortsätter sträva mot Excellens! Att skapa utveckling och framgång genom arbete med kulturen baserat på framgångsfaktorer, strukturen och systematiken som ger resultat.

Anna-Karin Anfelt, rektor, Örebro kommun, utmärkelsemottagare 2019 och Patricia Larsson, rektor Dibber Rullens särskola, utmärkelsemottagare 2015 och 2020.
Moderator: Annette Björnson, SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

0