26. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – systematiskt kvalitetsarbete leder till framgång!

12 Nov 2019
13:40 - 14:40

26. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – systematiskt kvalitetsarbete leder till framgång!

Flera skolor visar att systematiskt kvalitetsarbete verkligen leder till bättre resultat, både för eleverna, skolans personal och samhället i stort. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling driver på uppdrag av Skolverket forskningsbaserad rådgivning kring framgångsfaktorer som leder till skolor i världsklass och genomför utvärderingar av de skolor som vill få en genomarbetad återkoppling. Lär dig mer om dessa fem framgångsfaktorer, och lyssna på konkreta exempel på framgångsrika skolor som deltagit i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Anne-Charlotte Holmgren, SIQ- Institutet för Kvalitetsutveckling och Maija Möller, rektor Fredrikshov Slotts Skola, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

0