Kvalitet till (100) tusen…

14 Nov 2017
16:00 - 16:30
Tema Ledarskap

Kvalitet till (100) tusen…

Hur kan utvärdering ge utveckling? I Nacka är dialog mellan olika aktörer en viktig del i kvalitetssystemet för utbildning. Systematik, öppenhet, olika perspektiv och nyfikenhet är andra faktorer.

Susanne Nord, utbildningsdirektör, Lotta Valentin, enhetschef och Carina Legerius, utvärderingsexpert, Nacka kommun.
Seminariearrangör: Nacka kommun.

0