Labba fram ett bättre samhälle

09 mar 2022
13:45 - 14:45

Labba fram ett bättre samhälle

Hur förstår vi komplexa problem och hur de påverkar invånare? Och vilka är med och beskriver problembilden? För att slippa stuprörstänk behöver man samla aktörer som är berörda av samma problematik och tillsammans skapa kunskap om de utmaningar man står inför. Då kan man utmana de rådande tankemodellerna och hitta andra lösningar än de förväntade. I ett framtidslabb 2019 skapade Länsstyrelsen i Västra Götaland, tillsammans med flera kommuner, ett drömscenario med förenklade plan- och byggprocesser. Resultatet har blivit en digital plattform för samverkan som kan bli en rejäl skjuts åt regeringens satsning på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

Inledare och moderator: Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID. Erik Gedeck, chef Länsstyrelsen Västra Götaland.

0