128. Lagändring ger ökad medborgarservice genom automatiserade beslut?

04 maj 2022
11:15 - 12:00
A3

128. Lagändring ger ökad medborgarservice genom automatiserade beslut?

Idag är det inte förenligt med kommunallagen att fatta automatiserade beslut i kommuner och regioner. I mars 2021 blev en utredning klar som föreslog en ändring i kommunallagen där merparten av de beslut som fattas i kommuner och regioner skulle kunna automatiseras fullt ut. Lagändringen planeras träda i kraft under sommaren 2022. Under detta seminariepass får vi ta del av vad utredningen kommit fram till och vi kommer föra ett resonemang kring hur kommuner och regioner kan utveckla sin verksamhet till förmån för en ökad medborgarservice genom automatiserade beslut.

Anna Hörlén, AI samordnare Stockholms stad och Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.
Seminarieledare:Ola Johnsson, rådgivare offentlig sektor PwC.
Seminariearrangör: PwC

0