Längre än ögat når – går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking & Ai?

14 nov 2019
10:00 - 10:15
Smartare Samhälle

Längre än ögat når – går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking & Ai?

Följ Lidingö, Skellefteå, Staffanstorp och Mjölbys väg mot en mer likvärdig skola med bättre måluppfyllelse tack vare ny teknik AI. Vilken roll spelar AI och aggregerad datainsamling i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång? Vad kan vi lära oss utifrån data om elevers tidiga läsförmåga?

Bo Kristoffersson, tidigare skolchef och nu CEO på Lexplore och Sara Shamekhi, konsult offentlig sektor EY.
Seminariearrangör: Lexplore

0