Hur ska skolans finansiering säkras?

14 nov 2019
13:45 - 14:15
Tema Skola & Utbildning

Hur ska skolans finansiering säkras?

Svensk skola sägs vara dyr, trots det räcker inte pengarna – skolan är underfinansierad. Vad förklarar det? Hur ska skolans finansiering tryggas? Och på vilka grunder byggs en rimlig skolfinansiering?

Johan Ernestam, utredare och Björn Hareland, ombudsman Lärarförbundet
Seminariearrangör: Lärarförbundet

0