32. Lär av de bästa men gör inte som de bästa

12 nov 2019
15:00 - 16:00
E-hallen

32. Lär av de bästa men gör inte som de bästa

Alla vill ta efter de bästa, oavsett vad det handlar om. Men det är inte alltid helt lyckat och det är lätt att gå fel. De bästa har inte nått dit där de är idag genom att göra exakt samma som sin förebild. Man måste hitta sin egen väg för att nå nya höjder. Med mod och beslutsamhet har Helsingborg blivit en förebild för kommuner i hela Norden. Gislaved inledde 2015 sin utvecklingsresa och har nu kommit en bra bit på väg. Möt två kommunchefer som i sitt samspel med varandra kan ge tips som underlättar ditt framtida förändringsarbete.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun och Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

0