Lär dig mer om flexibelt elsystem

22 nov 2023
11:00 - 11:30
Swedacs monter - B08:26

Lär dig mer om flexibelt elsystem

Det elektrifierade samhället är en viktig del i klimatomställningen och drivs på av många och starka krafter. Våra nationella och internationella elsystem är en förutsättning för denna omställning.
Flexibla elsystem är i sammanhanget ett viktigt bidrag till lösningen och vill du veta mer om vad detta kan innebära så kom till Swedacs monter.

Swedac är en av fyra statliga myndigheter som arbetet med frågan i ett regeringsuppdrag.
Välkomna!