Läsmedalj väcker läslust

14 nov 2019
13:00 - 13:30
Tema Skola & Utbildning

Läsmedalj väcker läslust

Läslust, läsförståelse och läsutveckling är målet för Gråboskolans och Gråbobibliotekets arbete med Läsmedaljen. Tredje skolåret har de flesta knäckt läskoden men många behöver stimulans för att läsa flytande. Biblioteket hjälper barnen att hitta rätt bok. Efter fem lästa böcker får de sin första medalj och kan hämta en gratisbok i bokhandeln. Lässatsningen märks i såväl i skolans vardag som i resultatet på det nationella provet i svenska.

Carina Norderäng, bibliotekare och verksamhetsansvarig Gråbobiblioteket Visby

0