SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN – LEDA FÖRÄNDRING GENOM HELA STYRKEDJAN

11 nov 2020
12:55 - 13:10

SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN – LEDA FÖRÄNDRING GENOM HELA STYRKEDJAN

Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef, beskriver de senaste årens utvecklingsresa för Lärande- och kulturförvaltningen på Lidingö. Som den största förvaltningen på Lidingö har vi varit en förhållandevis stor del av den digitala och kulturella förändringen som skett i staden under de senaste åren. Vi presenterar viktiga utvecklingssteg samt hur vi arbetar – och har arbetat – för att skapa en styrkedja där alla jobbar åt samma håll.

Stefan Anderman, skolchef, och Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef Lidingö stad

0