132. Ledarkurs: Handlingskraftiga mellanchefer – del 2. Hur kan ledarskapet för mellanchefer utvecklas?

132. Ledarkurs: Handlingskraftiga mellanchefer – del 2. Hur kan ledarskapet för mellanchefer utvecklas?

Offentlig sektor står inför en rad utmaningar vilket gör att organisationerna behöver transformeras för att möta behoven. Framtidens kommuner måste skapas av framtidens chefer. Med utgångspunkt i resultaten från en studie på mellanchefer har ett ledarprogram initierats i syfte att utveckla handlingskraftiga mellanchefer som klarar av att lösa sitt uppdrag i krävande situationer. De teoretiska resonemangen kompletteras med exempel från ett pågående program i Kristiansand kommun.

Linda Hye, forskare, Morten Øgård, professor, Senter for anvendt kommunalforskning vid Universitetet i Agder, Kristin Eidet Robstad, förvaltningsdirektör och Eivind Eikeland, stabschef, barn- och ungdomsförvaltningen Kristiansand kommun.