121. Ledarkurs: Handlingskraftiga mellanchefer – del 1. Vägar till resultat och trivsel.

23 nov 2023
10:00 - 10:45
A5

121. Ledarkurs: Handlingskraftiga mellanchefer – del 1. Vägar till resultat och trivsel.

Mellanchefer är den största gruppen i offentlig sektor men paradoxalt nog den minst studerade i forskningen. Det råder olika uppfattningar om mellanchefens betydelse. Några uppfattar mellanchefer som kostnadsdrivande element som måste minimeras, andra ser dem som helt avgörande för att realisera en organisations strategiska ambitioner. Med avstamp i forskningen presenteras en analysmodell kopplat till ledarstil och organisatoriska ramar som bidrar till att skapa de förutsättningar mellanchefen behöver för att kunna vara handlingskraftig och därmed skapa resultat.

Linda Hye, forskare och Morten Øgård, professor, Senter for anvendt kommunalforskning vid Universitetet i Agder.