Likvärdighet och trygghet i skolan

Likvärdighet och trygghet i skolan

Alla elever som behöver särskilt stöd i skolan har rätt att få det, men i verkligheten är det stora skillnader i hur kommunerna använder resurserna. Barn med särskilda behov får stöd av elev- och lärarassistenter, yrkesgrupper som utgör en stor del av skolans personal men som ofta har osäkra anställningar och ibland saknar rätt utbildning. I seminariet diskuteras reformförslag för ökad likvärdighet i skolan.

Daniel Östlund, docent i specialpedagogik Högskolan i Kristianstad, Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot, Kristina Axén Olin (M), riksdagsledamot, Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamot, Numan Aras, elevassistent Uppsala kommun och Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal. Seminariearrangör: Kommunal.

0