12. Likvärdig och jämlik skola

12 Nov 2019
11:10 - 12:10

12. Likvärdig och jämlik skola

Den svenska skolans likvärdighet har försämrats och familjebakgrunden tycks få en allt större betydelse för elevernas resultat. Samhällsförändringar som t.ex. en ökande migration påverkar också klyftorna i skolan. Kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor är större än vad de var i början av 90-talet. Orsakerna till detta är omtvistade och svårbedömda men frågan är vad som kan göras för att bryta denna utveckling? Vilka åtgärder krävs för att förbättra skolans likvärdighet? Vid seminariet presenterar OECD en rapport om familjebakgrund och dess be betydelse för skolresultaten.

Ulla Hamilton, tf vd, Friskolornas riksförbund, Hamid Zafar, Barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun och Lucie Cerna, Project Leader, OECD

0