12. Likvärdig och jämlik skola

12. Likvärdig och jämlik skola

Den svenska skolans likvärdighet har försämrats och familjebakgrunden tycks få en allt större betydelse för elevernas resultat. Samhällsförändringar som t ex en ökande migration på – verkar också klyftorna i skolan. Kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor är större än vad de var i början av 90-talet. Orsakerna till detta är omtvistade och svårbedömda men frågan är vad som kan göras för att bryta denna utveckling? Vilka åtgärder krävs för att förbättra skolans likvärdighet? Vid seminariet presenterar OECD en rapport om familjebakgrund och dess betydelse för skolresultaten.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, Hamid Zafar, barn- och utbildningschef Mullsjö kommun, Maria Caryll, sektionschef SKL och Lucie Cerna, Project Leader OECD.
Moderator: Marianne Rundström, journalist
Seminariespråk: Delvis Engelska

0