Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad

Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad

Digitalisering och robotisering förändrar den svenska arbetsmarknaden, något som påskyndats ytterligare av covid-19-pandemin. Det innebär att vissa jobb försvinner medan nya jobb skapas, nya jobb som i regel kräver andra kunskaper. Förändringstakten kommer sannolikt inte minska vilket innebär att vi måste skapa förutsättningar för livslångt lärande. Utbildningssystemet måste anpassas. Men även LAS-reformen spelar roll för den strukturförändring som behövs för att stärka kvaliteten inom välfärden. Enligt arbetsmarknadsministern är detta den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Carl Heath, Senior Researcher RISE och Therese Svanström, ordförande TCO.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

0