Lyckas med tillitsbaserad styrning

16 Nov 2017
13:00 - 13:30
Tema Ledarskap

Lyckas med tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationen har slagit fast att formerna för styrning och ledning av offentlig förvaltning behöver utvecklas-med fokus på tillitsbaserad styrning. Men hur? Svaret heter Kollektiv Intelligens!

Lotta Löfgren & Nina Wingård, pionjärer inom Kollektiv Intelligens.
Seminariearrangör: Influence

0