135. Maktens kvinnor

135. Maktens kvinnor

Nu har Sverige fått sin första kvinna som statsminister. Somliga menar att vi nu nått fullständig jämställhet inom partipolitiken. På ett sätt är det så, men på ett annat är det långt kvar tills förutsättningarna för att utöva politiskt ledarskap blir desamma för kvinnor och män. Alltjämt möts kvinnliga politiska makthavare av andra villkor än deras manliga kollegor. På seminariet diskuteras vad det innebär att vara kvinna och politisk makthavare i Sverige i dag och i framtiden.

Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet, Gudrun Schyman, f d partiledare Vänsterpartiet och Jenny Madestam, statsvetare och universitetslektor, Försvarshögskolan.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

0