Malmö skapar varje elevs bästa skola

12 nov 2019
13:00 - 13:30
Tema Skola & Utbildning

Malmö skapar varje elevs bästa skola

Alla grundskolor i Malmö ska klara hela det nationella uppdraget för varje elev och skapa varje elevs bästa skola. För att lyckas med det vässar Malmö stads grundskolor sitt styr- och ledningssystem.

Malin Ullman, strateg, och Roberto Citterio, utvecklingschef, Malmö stads grundskoleförvaltning
Seminariearrangör:  Malmö stad, grundskoleförvaltningen

0