55. Många vinster med vård i hemmet

12 nov 2019
17:00 - 18:00
A2

55. Många vinster med vård i hemmet

Ambitionen är att flytta vård från sjukhusen till patienternas hem. I Västra Götaland arbetar alla akutsjukhus, över 200 vårdcentraler och hemsjukvården enligt modellen Mobil närvård. Olika professioner arbetar i team för att ge vårdkrävande patienterna god vård i hemmet. Samverkan sker även på ledningsnivå. I Region Jönköping arbetar man med Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Läkare och sjuksköterskor bedriver specialistvård för patienter med cancer, ALS, KOL och hjärtsvikt med stöd av handlingsplaner som bygger på nationella riktlinjer i palliativ vård.

Sofia Lund, områdeschef SSIH Region Jönköpings Län och Karin Fröjd, medicinsk rådgivare Västra Götalandsregionen.
Moderator: Emma Spak, sektionschef för Sektionen för Hälsa och Sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

0