14. Man nog för att arbeta inom vård- och omsorg?

12 Nov 2019
11:10 - 12:10

14. Man nog för att arbeta inom vård- och omsorg?

En mer jämställd och jämnare könsfördelning på arbetsplatsen bidrar till en bättre arbetsmiljö. Det blir även enklare att möta patientens/brukarens/kundens behov. Män i hälsa är ett projekt i Norge som riktar sig till män mellan 25-55 år. Männen är arbetslösa eller i behov av att byta arbetsuppgifter. Samtidigt är vårdsektorn i behov av viktig yrkeskompetens. Männen erbjuds utbildning och en utvärdering visar att fler arbetslösa män kommer i arbete samt att projektet bidrar till att göra vård – och omsorgssektorn mer jämlik.

Kommunesektorens Organisasjon (KS), Eli Sogn Iversen, nationell projektledare och
Frode Rønsbergn, nationell koordinator

0