23. Mänskliga rättigheter för hög kvalitet, rättssäkerhet och legitimitet

23. Mänskliga rättigheter för hög kvalitet, rättssäkerhet och legitimitet

Demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter är intimt förknippade och formar tillsammans hela den offentliga verksamheten. Genom att arbeta rättighetsbaserat, dvs utgå från FN:s principer om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar, stärks såväl legitimiteten för det politiska systemet som att de satta välfärdsmålen i högre grad uppfylls. Ta del av ett seminarium som diskuterar dessa samband och visar hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan se ut i praktiken.

Anna Jacobson, enhetschef Västra Götalandsregionen samt Mattias Jansson och Cecilia Berglin, SKL

0