129. Mänskliga rättigheter för rättssäkerhet och hög kvalitet vid myndighetsutövning

129. Mänskliga rättigheter för rättssäkerhet och hög kvalitet vid myndighetsutövning

En stor del av kommuners och regioners verksamheter handlar om mänskliga rättigheter. Människors tillgång till bästa möjliga hälsa, deltagande i samhällslivet och demokratisk delaktighet är exempel på rättighetsområden där den lokala nivån har stor påverkan på individens liv. Men det handlar inte bara om att tillhandahålla välfärdstjänster, utan också om hur vi utformar dessa för ett så jämlikt utfall som möjligt. Mänskliga rättigheter omfattar spärrar och säkerhetsventiler som ska säkerställa kvalitet och rättssäkerhet.

Patrik Bremdal, universitetslektor Uppsala universitet, Helena Linde, förbundsjurist och Cecilia Ramqvist, handläggare.

0