66. Masterclass: AI för ledare Del 1 – Så påverkar AI samhället, individen och organisationerna

13 nov 2019
08:50 - 10:10
H2

66. Masterclass: AI för ledare Del 1 – Så påverkar AI samhället, individen och organisationerna

AI innebär redan avgörande förändringar inom flera branscher. Förutom alla de företag som gör stora investeringar i AI har också flera länder en mycket offensiv politik för AI. Det gäller bl a konkurrenskraft, arbetsmarknad, sjukvård och utbildning. I denna första del av AI för ledare diskuteras vad AI innebär i praktiken, vad det används till, varför så mycket händer just nu, vilka nya förväntningar det skapar och hur det skiljer sig från digitalisering.

Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.
Seminariearrangör: Governo AB.

0