MatAppen – ett innovationsprojekt i VGR

12 nov 2019
12:15 - 12:45
Tema Vård & Omsorg

MatAppen – ett innovationsprojekt i VGR

MatAppen ska skapa förutsättningar för patienter på sjukhus att få en visuell överblick över måltider som erbjuds, återkoppla till köket och själv registrera näringsintaget.

Mattias Måsbäck IT-sjuksköterska, Eva Elmqvist Medicinsk sekreterare, Yvonne Hedegärd Sjukhusstrateg, Sahlgrenska Universitetsssjukhuset, Västra Götalandsregionen
Seminariearrangör: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

0