161. Medarbetardriven innovation – från idé till verklighet

14 nov 2019
14:30 - 15:30
G4

161. Medarbetardriven innovation – från idé till verklighet

Hur kan kommuner bli riktigt bra på att fånga upp idéer från medarbetare och omvärld? Hur kan idéer vidareutvecklas, testas och nyttiggöras genom nya och bättre tjänster eller lösningar? Satsningen Idéslussar i kommuner har som syfte att öka innovationskraften i kommunal verksamhet genom att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och använda dem. På seminariet delar kommuner med sig av lärdomar, snedsteg och medskick till andra organisationer som vill arbeta med medarbetardriven innovation.

Klas Danerlöv, innovationssamordnare Sveriges Kommuner och Landsting, Glenn Gran, handläggare Vinnova och kommunrepresentanter.

0